TJÄNSTER

Vi kan erbjuda följande tjänster:

  • All typ av grävning/schaktning och planering

  • Rörläggning för dränering och enskilda avlopp

  • Iordningställande, stensättning eller asfaltering av ex. gångar/garageuppfarter

  • Budbilstransporter, hela Europa dygnet runt

  • Sortering av fyllnadsmassor/jord/grus med ett mobilt
    sorteringsverk för bästa återanvändning

  • Transporter

  • Försäljning krossmaterial och harpad jord

Vid förfrågan och mer information ring!

Telefon kontor: 0520-104 76
Telefon: 070-31 70 299
email:
info@maskintjanstitrollhattan.se